Serifikalarımız

   

T.C. Türk Patent Enstitüsü

MARKA YENİLEME BELGESİ

 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

GARANTİ BELGESİ

 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ

   

Türk Standartları Enstitüsü

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ (TSEK)

 

Türk Standartları Ensitütü

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ (TSE-HYB)

 

AB Kriterlerine Uygunluk Belgesi

CE (Self-Deklerasyon)

     

T.C. İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA BELGESİ

 

Nissert

ISO 9001:2008